Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

  1. Naśladowanie czynności wykonywanych przez rodzica np. chowanie przedmiotów do pudełka.

  2. Działanie na prośbę – podawanie przedmiotów.

  3. Wykorzystanie kolorowanek interaktywnych.

https://www.kolorowankionline.net/czas-na-lody

https://www.kolorowankionline.net/wesola-lodka

https://www.kolorowankionline.net/duza-ryba

https://www.kolorowankionline.net/ryba-z-czerwonymi-ustami

Pozdrawiam

Laura Torchalska

Zajęcia logopedyczne 14

Drodzy Rodzice i Dzieci
Kończymy trudny rok inny niż zwykle. Dziękujemy za wytrwałość i wspólną pracę. Życzymy dobrego zdrowia i udanych, zasłużonych wakacji. Wierzymy, że uda się spotkać w normalnych warunkach od września. Słoneczka na wszystkie wolne dni i dużo uśmiechu! ????
Dla chętnych porcja zabaw i ćwiczeń

Zespół Wczesnego Wspomagania

 
 

Zajęcia logopedyczne 13

Drodzy Rodzice

 
Kontynuujemy nasze wspólne zabawy z dziećmi z wykorzystaniem kart pracy, zwracamy uwagę na wokalizowanie, wskazywanie palcem, dobieranie odpowiedniego obrazka do dźwięku i nazwy własnej do postaci. Wklejamy, wycinamy, wypełniamy płaszczyznę obrazka.
Przede wszystkim dobrze się bawimy! 
  1. Moja rodzina - wklej w okienka swoją fotografię oraz fotografie swoich bliskich - zgodnie z podpisami.
  2. Moje ulubione zabawki wklej na półeczki fotografie ulubionych zabawek.
  3. Samogłoski - powtarzaj dźwięki wydawane przez postacie na obrazkach.
Pozdrawiamy  serdecznie Zespół Wczesnego Wspomagania
 

Doskonalenie percepcji wzrokowej

1. Układanie figur, kształtów, szeregów

układanie wg wzoru (musimy przygotować wcześniej dwa komplety kolorowych figur np., wyciętych z kartonu). Układamy przed dzieckiem wzór ze „swojego” kompletu, np. czerwony trójkąt - żółte koło - niebieski kwadrat – czerwony kwadrat itd., następnie dziecko musi ułożyć taki sam wzór jak nasz;

układanie z pamięci (układamy wzór, prezentujemy go dziecku przez pewien czas, np. 20 sekund i prosimy, aby uważnie się przyjrzało i postarało zapamiętać. Następnie składamy wzór, a dziecko odtwarza go z pamięci (wykorzystując do tego figury ze swojego kompletu).

2. Składanie pociętych obrazków

wg wzoru (np. przecięte na kilka części dwie identyczne kartki pocztowe – rodzic układa swoją jako wzór, a następnie to samo robi dziecko)

bez wzoru (można tu wykorzystać różne obrazki, pocztówki, zdjęcia – pocięte na kawałki)

3. Uzupełnianie braków na obrazkach
można w tym celu wykorzystać gotowe obrazki dostępne w Internecie, na których brakuje pewnych części – zadaniem dziecka jest rozpoznanie i nazwanie brakujących części/przedmiotów (np. brak nosa w rysunku twarzy).

4.Wyodrębnianie różnic miedzy obrazkami
można wykorzystać obrazki dostępne w dziecięcych gazetkach (zadaniem dziecka jest znaleźć różnice między obrazkami – ich ilość jest zazwyczaj określona, np. 5 różnic)

5. Różnicowanie położenia figur/elementów w przestrzeni
co jest blisko a co daleko? (np. podczas spaceru)

6. Wzrokowe rozpoznawanie kierunku ułożenia strzałek
wcześniej warto wydrukować na kartce kilkanaście strzałek w różnym kierunku, kształtowanie pojęć kierunku w górę, w dół, w prawo, w lewo, skośnie w lewy górny róg, skośnie w prawy dolny róg, itd. („pokaż mi te strzałki, które są skierowane w prawą stronę”)

7. Układanie obrazków po lewej i po prawej stronie
stołu/biurka/kartki (można poprowadzić umowną granicę, np. położyć długą linijkę na środku biurka i poprosić dziecko aby po lewej stronie ułożyło, np. czerwone klocki a po prawej zielone)

8. Dobieranie wyrazów do obrazków
rodzic przygotowuje kilka obrazków, na których są np. sprzęty domowe, zwierzęta, zawody (ważne aby na obrazku był jeden element) a następnie podpisy (nazwy tych przedmiotów). Zadaniem dziecka jest właściwe przyporządkowanie nazwy do obrazka.

9. Układanie puzzli
najpierw z dużych puzzli, potem z coraz mniejszych (stopniowo zwiększamy również liczbę elementów).

10. Przerysowanie prostych figur i kształtów (koło, trójkąt)
najpierw w oparciu o prezentowany wzór, potem z pamięci – prezentujemy wzór przez kilka sekund potem chowamy go i dziecko rysuje z pamięci (ćwiczenie to rozwija również pamięć wzrokową bezpośrednią).

11. Opisywanie obrazków
tego, co się na nich dzieje, kto jest na obrazku, co robią osoby na danym obrazku (obrazki z książek, dziecięcych gazet).

12. Wyszukiwanie elementów na obrazku lub w otoczeniu
według nazwy („czy jest na tym obrazku jakieś zwierzę?”, „pokaż mi na tym zdjęciu wszystkie dzieci, które mają czapki”) lub według położenia („pokaż mi coś, co leży na stole”, „pokaż, które zwierzęta na tym obrazku stoją na łące”)

13. Opisywanie otaczającej rzeczywistości
wspólne obserwowanie prostych zdarzeń, czynności, a następnie opisywanie ich przez dziecko (np. podczas spacerów).

14. Gra w domino
zarowno obrazkowe, jak i literkowe

15. Ćwiczenia pamięci wzrokowej
pokazujemy dziecku obrazek na kilka sekund i zakrywamy. Następnie pytamy: co było na obrazku? Ile było np. lalek, samochodów itp.?

 
   
© ALLROUNDER