Zajęcia rewalidacyjne – wolontariat

Przeczytaj tekst (w razie trudności poproś o pomoc rodzica).

Kodeks etyczny wolontariusza.

1.       Być lojalnym – zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

2.       Przestrzegać zasad – nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

3.       Mówić otwarcie – pytać o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

4.       Chętnie uczyć się – rozszerzaj swoją wiedzę.

5.       Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą – będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

6.       Być osobą, na której można polegać – praca jest zobowiązaniem. Wykonaj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

7.       Działać w zespole – znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

Zastanów się i odpowiedz sobie na pytania: „Czy mówisz otwarcie – pytasz o rzeczy, których nie rozumiesz?”, „Czy jesteś osobą, na której można polegać?”.

Pozdrawiam

Laura Torchalska

   
© ALLROUNDER