WF dla klasy I

Zapraszam do nauki pozycji wyjściowych do różnych ćwiczeń. Skopiuj cały link:

https://ewf.h1.pl/student/?token=BipNmNOkym22jLBCFhBR6T1DBvsXC88vdAALb4hFl4Mz2jpAEC&preview=true

 

Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Dziś obchodziliśmy szczególny dzień - Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.

Pamiętajmy, że niepełnosprawność nie może być przyczyną dyskryminacji żadnego człowieka, a naszym najważniejszym zadaniem jest budowa społeczeństwa wolnego od wszelkich przejawów dyskryminacji.

W dzisiejszą akcję w sposób szczególny włączyli się Uczniowie Szkoły Podstawowej w Czarnymlesie. Pod kierunkiem Pani Basi Cieślińskiej wykonali piękne prace plastyczne, które podkreślają, że WSZYSCY JESTEŚMY RÓWNI.
Dziękujemy naszym kolegom i koleżankom za ich wspaniałą postawę ❤️

 

5maja mini

 

WF dla klasy I

Ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę: Kliknij film: https://youtu.be/2BQCcIjudZ8

i naśladowcze: https://youtu.be/DHVmQACP9-4 oraz https://youtu.be/IBGFIvURoQw?t=2733

 

Zajęcia rewalidacyjne dla klasy IIIB

 
   
© ALLROUNDER