Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Dziś obchodziliśmy szczególny dzień - Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.

Pamiętajmy, że niepełnosprawność nie może być przyczyną dyskryminacji żadnego człowieka, a naszym najważniejszym zadaniem jest budowa społeczeństwa wolnego od wszelkich przejawów dyskryminacji.

W dzisiejszą akcję w sposób szczególny włączyli się Uczniowie Szkoły Podstawowej w Czarnymlesie. Pod kierunkiem Pani Basi Cieślińskiej wykonali piękne prace plastyczne, które podkreślają, że WSZYSCY JESTEŚMY RÓWNI.
Dziękujemy naszym kolegom i koleżankom za ich wspaniałą postawę ❤️

 

5maja mini

   
© ALLROUNDER