Nabór dzieci od 7 roku życia do klas dla uczniów z afazją

Jeśli Twoje dziecko mówi w znanym tylko sobie języku, języku „elfickim".

Jeśli Twoje dziecko próbuje podejść do rówieśników, ale po chwili rezygnuje i woli bawić się samo.

Jeśli chcesz, aby kariera życiowa Twojego dziecka nie różniła się od karier dzieci, które takich problemów nie przeżywają.

Zapraszamy.

Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza nabór dzieci od 7 roku życia do klas dla uczniów z afazją . Rodziców zainteresowanych edukacją swoich dzieci w naszej placówce zapraszamy na spotkanie połączone z konsultacją logopedyczno – psychologiczno - pedagogiczną po telefonicznym lub drogą mailową ustaleniu terminu. Na spotkanie prosimy przywieźć dokumentację medyczną, psychologiczną oraz logopedyczną dziecka. Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dziecko w ośmioosobowych zespołach będzie realizowało podstawę programową kształcenia ogólnego przewidzianą dla szkół ogólnodostępnych. W osiąganiu sukcesów szkolnych pomoże dzieciom stosowanie metod oraz różnych dodatkowych zajęć wspierających, uwzględniających problem rozwojowy ucznia.

 

Telefon kontaktowy - 627355754

   
© ALLROUNDER