Maska

MASKA powstała po to, aby zmienić myślenie o teatrze osób niepełnosprawnych intelektualnie. Radość tworzenia, bycia współautorem teatru, realizowania własnych wizji siebie jest wartością znacznie większą niż odgrywanie wymyślonych przez innych postaci, tematów, ról, wpisywanie się w pewne schematy, standardy. Dotychczasowe doświadczenia (opinie jury, widzów, organizatorów) wskazują, że z roku na rok przygotowane spektakle prezentują coraz wyższy poziom, są niepowtarzalne i wartościowe, imponuje profesjonalizm instruktorów, niekonwencjonalne rozwiązania artystyczne, a przede wszystkim, odważna i spontaniczna gra aktorów.

Inicjatorem i organizatorem przeglądu jest Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim, a jego uczestnikami są uczniowie szkół specjalnych, ośrodków szkolno – wychowawczych, a także dorośli skupieni w warsztatach terapii zajęciowej z terenu Wielkopolski.

Maska 2011

Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Odolanowie to laureaci X-ego Jubileuszowego Przeglądu Form Teatralnych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej MASKA.

Gościem specjalnym tegorocznego przeglądu był aktor Tomasz Kot oraz Grupa Teatralna Anny Dymnej "Radwanek" z Krakowa.

Od 10 lat organizatorem Przeglądu Form Teatralnych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej MASKA jest Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim, a w tym czasie impreza rozrosła się organizacyjnie i zyskała prestiż.

Więcej informacji:

http://www.powiat-ostrowski.pl/aktualnosci/1575/

maska2011

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wyróżnił Honorową odznaką "Zasłużony dla Kultury Polski" Beatę Serbakowską - Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim. W czwartek, 23 marca 2011 roku podczas X Przeglądu Form Teatralnych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej MASKA odznakę wręczył Paweł Rajski - Starosta Ostrowski.

Więcej informacji:

http://www.powiat-ostrowski.pl/aktualnosci/1580/

Maska 2010

Sprawozdanie z IX Przeglądu Form Teatralnych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej MASKA 2010

Tegoroczny – już IX Przegląd Form Teatralnych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej MASKA 2010, którego organizatorem jest Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka odbył się 17 marca w ostrowskim kinie Komeda. W Przeglądzie udział wzięło 12 zespołów teatralnych z południowej Wielkopolski, których prezentacje przebiegały w dwóch kategoriach: szkół specjalnych i ośrodków szkolno – wychowawczych oraz warsztatów terapii zajęciowej.

maska krasnale

Zmagania konkursowe oceniało profesjonalne Jury w składzie: dr Anita Stefańska – arteterapeuta, adiunkt na Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym UAM w Kaliszu, pani Teresa Burkietowicz – organizator i juror wielu konkursów teatralnych, pani Paulina Dobrzyńska – plastyk, instruktor z MDK w Ostrowie Wielkopolskim.

W opinii jurorów poziom prezentacji konkursowych z roku na rok jest coraz wyższy, imponuje profesjonalizm instruktorów, niekonwencjonalne rozwiązania artystyczne, a przede wszystkim, odważna i spontaniczna gra aktorów.

Werdykt Jury z Maski 2010 przedstawia się następująco:

w kategorii szkoły i ośrodki specjalne I miejsce zajęła grupa teatralna z ZSS z Kępna za przedstawienie pt. "Kto się boi duchów", natomiast równorzędne wyróżnienia otrzymały: grupa teatralna z SOSW w Borzęciczkach za spektakl "Usta milczą", SOSW w Ostrzeszowie za przedstawienie pt. "Chory kotek" oraz gospodarze – ZSS z Ostrowa za przedstawienie "Królewna Śnieżka";

w kategorii WTZ I nagrodę otrzymała grupa z ośrodka Wiara Nadzieja Miłość z Odolanowa za spektakl "Puste krzesło".

Wszystkie zespoły otrzymały atrakcyjne nagrody rzeczowe - zarówno za zajęcie I miejsca, wyróżnienia, jak i udział w Przeglądzie.

Atrakcją Przeglądu był występ studentów III roku Pedagogiki na kierunku edukacja wczesnoszkolna z arteterapią Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego UAM w Kaliszu, którzy zaprezentowali etiudę do wiersza J. Przybosia "Telefon dwuletniej Uty".

 

Szkolny Dzień Teatru

dzien teatru1

Od dwóch lat w ZSS odbywa się Szkolny Dzień Teatru. Inicjatorami tego przedsięwzięcia są M. Harlak i A. Fiałkowska, które prowadzą szkolne koło teatralne "Kajtuś Czarodziej". Szkolny Dzień Teatru jest imprezą, która poświęcona jest kulturze teatru, poznaniu go, jego pojęć. Teatr to klucz do poznawania osobowości uczniów, szansa podjęcia z nimi dyskusji na temat wartości i postaw oraz oceny świata i ludzi. edukacja teatralna jest jedną z najważniejszych form pracy z dzieckiem. Pomaga w wychowaniu przyszłego odbiorcy sztuki teatralnej. Ma również dużą siłę oddziaływania estetycznego na psychikę dziecka, uwrażliwia je na piękno słowa, muzyki, daje radość i uczy kultury teatralnej.

dzien teatru2

 

Maska 2009

Z inicjatywy społeczności Zespołu Szkół Specjalnych od 2001 roku odbywa się w Ostrowie Wielkopolskim PRZEGLĄD FORM TEATRALNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ MASKA.

maska08 2

Każdego roku wiosną przyjeżdżają do nas młodzi aktorzy z kilkunastu placówek kształcenia specjalnego i warsztatów terapii zajęciowej z terenu byłego województwa kaliskiego i Poznania. Celem tych spotkań jest prezentacja dorobku artystycznego zaproszonych zespołów teatralnych oraz rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań kulturą teatralną. Przy tej okazji opiekunowie grup jak i sami podopieczni mogą wymienić doświadczenia oraz poszukiwać wspólnie nowych form rozwiązań teatralnych. Formy prezentacji są przeróżne, od widowisk słowno-muzycznych poprzez teatr cieni, pantomimę, teatr lalek aż po przedstawienia kabaretowe. Wszystkie spektakle odbywają się w nowoczesnej sali widowiskowej Centrum Kultury Komeda przy ul. Powstańców Wielkopolskich przy dużym zainteresowaniu publiczności.

maska08 1

Na widowni zasiadają uczniowie ostrowskich szkół masowych i przedszkoli, bowiem jednym z celów imprezy jest integracja ze społecznością lokalną.

Występy grup teatralnych ocenia profesjonalna komisja konkursowa (pedagog, teatrolog, scenograf), która przyznaje pierwszą, drugą i trzecią nagrodę w formie statuetek oraz trzy równorzędne wyróżnienia. Ponadto każda grupa otrzymuje dyplom uczestnictwa i nagrodę rzeczową.

W kwietniu 2008 roku przegląd „Maska" odbył się po raz siódmy. Corocznie w przeglądzie bierze udział grupa teatralna „Kajtuś Czarodziej" reprezentująca naszą szkołę, którego opiekunami są Anna Fiałkowska i Monika Adamiak. Na swoim koncie grupa ta ma liczne osiągnięcia i sukcesy, do których zaliczyć może:

  • w roku 2005 „Zwierciadło myśli moich"-III miejsce,
  • rok 2007 przyniósł nam I miejsce za przedstawienie „Król Maciuś pierwszy",
  • w roku 2008 z nagrodą II miejsca za przedstawienie „Coś tam w lesie huknęło"
maska08 3
 
   
© ALLROUNDER