caly fb

5. Maraton Uśmiechu - Zgłoszenia do udziału w biegach głównych

Zgłoszenia do udziału w biegach głównych można dokonać wyłącznie za pośrednictwem poniższej strony internetowej: 

http://time4run.com.pl/imprezy/5-maraton-usmiechu-ostrow-wielkopolski/

Opłata startowa biegów głównych wynosi dla każdego uczestnika 30 zł przy zgłoszeniach do 31 marca 2019 r., 40 zł przy zgłoszeniach do 12 maja 2019 r, oraz 50 zł w dniu zawodów.

5. Maraton Uśmiechu - Regulamin

Regulamin 5. Maratonu Uśmiechu – „Uśmiech – podaj dalej”

I. Cel  imprezy:

1. Promocja aktywnego trybu życia, nabywanie i kształtowanie zdrowych nawyków.

2. Wspólne, aktywne spędzanie czasu, współzawodnictwo dzieci, młodzieży, dorosłych, sprawnych i niepełnosprawnych.

3. Promocja miasta Ostrowa Wielkopolskiego i  powiatu ostrowskiego jako przyjaznych osobom niepełnosprawnym oraz wspierających rozwój kultury fizycznej i sportu.

II. Organizator:

1. Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie  Wielkopolskim, ul. Kościuszki 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. +48 (62) 735 57 54,

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   http://zssostrow.pl

2. Stowarzyszenie Wspierające Działalność Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim - PROMYK

3. Klub Sportowy MARATON Ostrów Wielkopolski

III. Termin i miejsce:

1. Niedziela, 19 maja 2019 r. godz. 13.00 Ostrów Wielkopolski – Rynek i Plac 23 stycznia.

2. Trasa biegów GŁÓWNYCH „5”, „10”, „15” wiedzie ulicami: Start/Meta – Rynek – ul. Wrocławska – ul. Staszica – ul. Gimnazjalna – pl. Rowińskiego – ul. Ks. kard. M. Ledóchowskiego – ul. Pruślińska – ul. Ks. kard. M. Ledóchowskiego – ul. Kościelna – Rynek.

 • Wszystkie trasy posiadają atest PZLA.
 • Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym.
 • „5” – 1 okrążenie (5 000 m)
 • „10” – 2 okrążenia (10 000 m)
 • „15” - 3 okrążenia (15 000 m)
 • Sztafeta Rodzinna: Start/ Meta – Plac 23 stycznia – pętla – 180 m
 • Wózki (trasa dla osób na wózkach i ich partnerów):
 • Indywidualny: Start – Rynek – ul. Wrocławska – ul. Staszica – ul. Gimnazjalna –pl. Rowińskiego Meta – Rynek - 800 m.
 • Opłaty należy wpłacać na konto poprzez system T4R.
 • Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
 • dodatkowa klasyfikacja mieszkańców powiatu ostrowskiego kobiet i mężczyzn - po 1 zawodniku.
 • dodatkowa klasyfikacja członków Klubu Sportowego MARATON Ostrów Wlkp. kobiet i mężczyzn – po 1 zawodniku.

3. Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników na mecie dokonywać będzie firma Time4Run (T4R) za pomocą chipów umieszczonych w numerach startowych każdego uczestnika.

4. Trasy biegów TOWARZYSZĄCYCH:

- Sztafeta Rodzinna oraz Wózki wiedzie alejami na Placu 23 stycznia

- Bieg Indywidualny (dzieci i młodzieży): Start: – Rynek – ul. Wrocławska – ul. Staszica – ul. Gimnazjalna – pl. Rowińskiego – Meta: - Rynek.

5. Biegi Towarzyszące Sztafeta Rodzinna i Wózki odbywają się bez profesjonalnego pomiaru czasu.

6. Bieg TOWARZYSZĄCY – Indywidualny - pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników na mecie dokonywać będzie firma Time4Run (T4R) za pomocą chipów umieszczonych w numerach startowych każdego uczestnika.

IV. Biuro Zawodów

1. Biuro Zawodów - Rynek miasta Ostrów Wielkopolski - czynne: godz.10.00 – 12.45,niedziela, 19 maja 2019 r.

2. W godzinach otwarcia biura wydawane będą numery startowe i pakiety startowe dla zgłoszonych zawodników.

3. Zapisy w dniu zawodów do godziny 12.30 (bez pakietów startowych).

V. Przebieg tras

Biegi Główne:

Start/Meta – Rynek – ul. Wrocławska – ul. Staszica – ul. Gimnazjalna – pl. Rowińskiego – ul. Ks. kard. M. Ledóchowskiego – ul. Pruślińska – ul. Ks. kard. M. Ledóchowskiego – ul. Kościelna –  Rynek.

Na tych samych dystansach startują zawodnicy niepełnosprawni – na wózkach.

Biegi Towarzyszące:

Start/Meta – Plac 23 stycznia – 60 m

VI. Program zawodów

Niedziela, 19 maja 2019            

10.00 – 12.45 wydawanie pakietów i numerów startowych Rynek, 63-400 Ostrów Wielkopolski

12.45 – wspólna rozgrzewka wszystkich biegaczy

13.00 – start biegu towarzyszącego Indywidualnego – 800 m – z linii START/META

13.10 – start biegów głównych w Rynku

13.15 – start biegów towarzyszących Sztafeta Rodzinna i Wózki – uczestnicy tych biegów przemieszczają się na Plac 23 stycznia- spod sceny

15.00 - zamknięcie linii mety

15.30 – 16.00 wręczanie nagród dla najlepszych zawodników, ul. Rynek – przy Ratuszu.

Konkurs - losowanie nagród dla biegaczy prowadzony będzie na bieżąco w trakcie imprezy.

VII. Uczestnictwo

1. W Maratonie Uśmiechu mogą wziąć  udział dzieci, młodzież, osoby dorosłe. W biegach GŁÓWNYCH mogą uczestniczyć osoby: od 12 r. ż w dystansie 5 km lub 10 km, od 16 r. ż. w dystansie 15 km.

2. W przypadku uczestników niepełnoletnich zgłoszenia do udziału w Maratonie Uśmiechu dokonują  rodzice/opiekunowie prawni, którzy wyrażają pisemną zgodę na udział w Maratonie i  braku przeciwskazań do udziału w tej formie aktywności ruchowej oraz biorą pełną odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią.

3. Uczestnicy pełnoletni zgłoszenia do udziału w Maratonie Uśmiechu dokonują na podstawie dowodu osobistego podpisując oświadczenie o braku przeciwwskazań i udziale w biegu na własną odpowiedzialność.

4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że zawodnik(opiekun prawny) ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Maratonie Uśmiechu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Maratonie na własną odpowiedzialność.

5. Organizator ustala limit czasu na pokonanie dystansu 2 godziny.

VIII. Zgłoszenia/Opłaty

1. Zgłoszenia do udziału w biegach głównych będą dokonywane przez stronę internetową firmy dokonującej opracowania wynikówT4R – http://time4run.com.pl

2. Opłata startowa biegów głównych wynosi dla każdego uczestnika 30 zł przy zgłoszeniach do 31 marca 2019 r., 40 zł przy zgłoszeniach do 12 maja 2019 r, oraz 50 zł w dniu zawodów.

3. Zgłoszenia do udziału w biegach towarzyszących będą dokonywane telefonicznie i przez stronę mailową szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 12 maja 2019 r.

4. Prawo bezpłatnego startu mają zawodnicy, którzy zapisują się na biegi towarzyszące.

5. Termin zgłoszeń online upływa 12.05.2019. Po 12.05.2019 zgłoszenia nie będą przyjmowane.

IX. Punkty odżywiania i odświeżania

1. Szatnie – namioty i depozyty znajdować się będą na Rynku.

2. Punkty odżywiania znajdują się: w Rynku.

3. Po ukończeniu biegów głównych zawodnicy otrzymają w strefie mety/Rynek – medal, posiłek regeneracyjny i napoje, dla uczestników biegów towarzyszących: meta/Plac 23 stycznia – medal, woda, Rynek - ciepły posiłek.

4. Toalety publiczne dostępne w Rynku i na Placu 23 stycznia – bezpłatnie za okazaniem numeru startowego.

X. Klasyfikacje

Trasy „5” i „10”

1. Generalna – kobiet, mężczyzn - po 3 zawodników.

2. Generalna – niepełnosprawni – na wózkach - 3 zawodników.

3. Klasyfikacja dodatkowa na „5” i „10” dla młodszych zawodników pomiędzy 12, a 16 rokiem życia – dziewcząt, chłopców – po 3 zawodników.

Trasa „15”

1. Generalna - kobiet, mężczyzn - po 3 zawodników.

2. Wiekowa - kobiet i mężczyzn:

Kobiety Mężczyźni:

K-16: 16-29 lat M-16: 16-29 lat – po 3 zawodników.

K-30: 30-39 lat M-30: 30-39 lat – po 3 zawodników.

K-40: 40-49 lat M-40: 40-49 lat – po 3 zawodników.

K-50: 50-59 lat M-50: 50-59 lat – po 3 zawodników.

K-60: 60 lat + M-60: 60 lat + – po 3 zawodników.

K-70: 70 lat + M-70: 70 lat + – po 3 zawodników.

3. Generalna – zawodników niepełnosprawnych – na wózkach – po 3 zawodników.

4. Klasyfikacja wiekowa nie dotyczy zawodników niepełnosprawnych.

5. Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą nagrodzeni w kategoriach wiekowych.

Biegi TOWARZYSZĄCE

Indywidualny

 1. Wiekowa – do 9 r. ż., do 13 r. ż., do 16 r. ż., powyżej 17 r. ż. – po 3 zawodników
 2. Generalna – zawodników niepełnosprawnych ruchowo– 3 zawodników.
 3. Generalna – zawodników niepełnosprawnych – na wózkach – 3 zawodników.

Sztafeta Rodzinna

1. Generalna – 3 drużyny/rodziny

Wózki

1. Generalna – 3 zawodników

XI. Nagrody

1. Wszyscy zawodnicy Maratonu Uśmiechu otrzymają pamiątkowy medal.

2. W trakcie zawodów, po zakończeniu poszczególnych biegów, na scenie w strefie mety pośród wszystkich biegaczy, którzy ukończą swój bieg 5. Maratonu Uśmiechu odbędzie się Konkurs - Losowanie nagród.

Warunkiem udziału w losowaniu jest posiadanie numeru startowego.

XII. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników 5. Maratonu Uśmiechu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia wydarzenia.

2. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych z siedzibą przy ulicy Kościuszki 5 w Ostrowie Wielkopolskim.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 2. niniejszego paragrafu w związku z udziałem w 5. Maratonie Uśmiechu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie Maraton.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,

ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w 5. Maratonie Uśmiechu. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdej chwili odwołana.

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym przypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, (z późn. zm.). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XIII. Postanowienia końcowe :

1. Podczas biegu wszyscy jego uczestnicy zobowiązani są do posiadania numerów startowych przypiętych z przodu do koszulki.

2. Przyjęcie numeru startowego równoznaczne jest z akceptację niniejszego regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, zrobienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczane na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

5. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu, pod warunkiem wykluczenia z niego. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

6. Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie i na mecie biegu.

7. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

8. Zawodnicy poruszający się poza wyznaczoną trasą będą zdyskwalifikowani.

9. Zawodnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.

10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu, które mogą zostać przedstawione na stronie internetowej Maratonu, bądź zostaną podane do wiadomości przed startem w dniu imprezy.

12. Organizator posiada ubezpieczenie OC i NW.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

Organizator Maratonu Uśmiechu

 

5. Maraton Uśmiechu - Uśmiech podaj dalej

19 maja 2018 odbędzie się kolejna, już piąta, edycja Maratonu Uśmiechu - Uśmiech podaj dalej. Więcej informacji na temat tego wydarzenia opublikujemy już wkrótce.

Nie zapominijcie śledzić profilu maratonu na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/1783927085008381

 

20 maja 2018 - 4 Maraton Uśmiechu

Czwarty Maraton Uśmiechu „Uśmiech podaj dalej" był rekordowy pod względem liczby startujących. W biegach ulicami miasta na dystansie: 5, 10, 15 km oraz 800 m wzięło w sumie udział prawie 360 osób. Niewiele mniej wystartowało w biegach towarzyszących zorganizowanych z myślą o osobach niepełnosprawnych i ich rodzinach. Tegoroczny Maraton Uśmiechu odbył się w niedzielę, 20 maja 2018 r. Rozpoczęcia imprezy na ostrowskim Rynku dokonała Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim Beata Serbakowska, Starosta Ostrowski Paweł Rajski oraz Wicedyrektor ZSS Aleksandra Troszczyńska. Organizatorzy oprócz pakietu startowego oraz gorącego przyjęcia zorganizowali dla wszystkich pełną energii rozgrzewkę. Start i meta biegów głównych znajdowała się na Rynku. Po biegu zawodnicy mogli nabrać energii dzięki zdrowym sałatkom. Każdy z uczestników maratonu po dotarciu na metę otrzymywał medal.
W tym roku biegi towarzyszące odbyły się na „Zielonym Rynku". Tam startowali uczestnicy „Sztafety Rodzinnej" i „Wyścigu na wózkach". Zawodnicy z biegu indywidualnego mogli realizować swoje siły i możliwości niedaleko podium, czyli na ostrowskim rynku i na części trasy dla biegaczy biegów głównych. Tam też z udziałem Wicestarosty Ostrowskiego Romana Pacholczyka oraz Dyrektor ZSS Beaty Serbakowskiej wręczono puchary i nagrody zwycięzcom z poszczególnych kategorii. Trasę 15 kilometrów najszybciej pokonali: Damian Kluczyk, z czasem 00:52:55 oraz Olga Kazymyrowa z czasem 01:03:51. Drugie miejsce na tym dystansie zajęli Mateusz Grajek i Arleta Lorenc, a na najniższym stopniu podium stanęli Błażej Kaniewski i Joanna Michowska . Na mecie po pokonaniu 10 kilometrów najszybciej zameldowali się Mateusz Wojciechowski i Wioleta Szymańska, którzy wyprzedzili Adama Kurzeja i Monikę Ukleję. Pierwsze trzy miejsca na dystansie 5 kilometrów zajęli: Piotr Rudowicz, Robert Kowalski, Mateusz Zborowski oraz Monika Jadczak, Katarzyna Rybacka, Justyna Bogacz-Chojecka. Po dekoracji zwycięzców rozlosowano wśród wszystkich biegaczy cenne nagrody. To był piękny dzień, pełen słońca, wspólnej zabawy, radości, uśmiechu.
Organizatorami Maratonu byli: Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim, Klub Sportowy Maraton, Stowarzyszenie Wspierające Działalność Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim – PROMYK.
Organizacja Maratonu była możliwa dzięki wsparciu Powiatu Ostrowskiego, Klubu Sportowego Maraton oraz firm PBO, Ekomax, Paldrex, Graficolor, Florentyna Pleszew, Sonko, Techland, Aeroklub Ostrowski, JJ Park Trampolin, TŻ Ostrovia, KPR Ostrovia, BM Slam Stal, Perfekt Lewkowiec, KKS Lech Poznań, Decathlon, KS Stal LA, Litex, Lubawa, Dolmar, Galeria Ostrovia, PGNiG SA Odolanów, Slam Poland, Lazur, Ostrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ZPM Śliwiński, MAWO Odolanów, Rada Osiedla Nr 11 „POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH", Odol – Plusz, info-Net, AMS Trofea Sportowe. Klub Wellnes Herbalife, Edex, Grześ Turystyka i Edukacja, Woseba, kwiaciarni Irys.

maraton

Więcej informacji:
http://www.tubaostrowa.pl/aktualnosci/czytaj/8254/Maraton-Usmiechu-po-raz-czwarty

http://ostrow.naszemiasto.pl/artykul/maraton-usmiechu-w-ostrowie-foto,4124056,artgal,t,id,tm.html

http://wlkp24.info/z-usmiechem-do-mety-czyli-integracyjny-maraton/

https://www.ostrow24.tv/rozrywka/107843-4-maraton-usmiechu-fotorelacja.html

 

Trzeci Maraton Uśmiechu - podsumownie

Trzeci Maraton Uśmiechu „Uśmiech podaj dalej" był rekordowy pod względem liczby startujących. W biegach ulicami miasta na dystansie: 5, 10 i 15 km wzięło w sumie udział ponad 240 osób. Niewiele mniej wystartowało w biegach dodatkowych zorganizowanych z myślą o osobach niepełnosprawnych i ich rodzinach.

Tegoroczny Maraton Uśmiechu odbył się w niedzielę, 21 maja 2017 r. Rozpoczęcia imprezy na ostrowskim Rynku dokonała dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim Beata Serbakowska, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim Jolanta Maćkowiak oraz wicedyrektor ZSS Aleksandra Troszczyńska.

Organizatorzy oprócz pakietu startowego oraz gorącego przyjęcia zorganizowali dla wszystkich zumbową rozgrzewkę. Start i meta biegów podstawowych znajdowała się Rynku. Tam też z udziałem Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego oraz Naczelnik Wydziału Oświaty Jolanta Maćkowiak wręczono medale i nagrody zwycięzcom z poszczególnych kategorii (szczegółowe wyniki poniżej).

Dodatkowo parku przy ZUS odbyły się biegi towarzyszące: Sztafeta Rodzinna na 550 m, Wyścig na wózkach na 150 m oraz bieg indywidualny na 550 m. Na zakończenie imprezy rozlosowano wśród biegaczy cenne nagrody.

maraton

 
   
© ALLROUNDER