Kadra pedagogiczna

W roku szkolnym 2019/2020 kadra pedagogiczna składa się z 73 nauczycieli specjalistów, oligofrenopedagogów stale doskanalących i podnoszących swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i doskonalących.

Awans zawodowy nauczycieli:

  • 52 - dyplomowanych
  • 4 - mianowanych
  • 12 - kontraktowych
  • 4 - stażystów

 

kadra pedagogiczna 2017 mini

 

   
© ALLROUNDER