Wizytówka

szkola

Witamy!

Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim. Budynek naszej szkoły mieści się przy ulicy Kościuszki 5. W skład Zespołu Szkół wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa Specjalna im. Janusza Korczaka
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
 • Zespół Wczesnego Wspomagania.

Prowadzimy:

 • Zajęcia edukacyjne dla dzieci przebywających w szpitalu
 • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym w grupach 2-4 osobowych
 • zajęcia edukacyjne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum
 • zajęcia edukacyjne dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z upośledzeniami sprzężonymi, w grupach 6-8 osobowych na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum
 • zajęcia indywidualne w domu ucznia na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum (uwarunkowane jego stanem psychofizycznym)
 • wczesne wspomaganie rozwoju, którym objęte są dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole lub w przedszkolu
 • zajęcia przysposabiające do pracy dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi na poziomie ponadgimnazjalnym
 • ponadto dla dzieci nie objętych zajęciami w naszej szkole organizujemy w marcu każdego roku Dzień Porad Pedagogiczno-Legopedyczno-Psychologicznych i Rehabilitacyjnych

Posiadamy:

 • sale lekcyjne, atrakcyjnie urządzone i dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
 • nowocześnie wyposażone pracownie komputerowe, w tym pracownię Szkoły Podstawowej sfinansowaną przez Europejski Fundusz Społeczny,
 • salę gimnastyczną wyposażoną w bezpieczny i profesjonalny sprzęt sportowy,
 • salę rehabilitacji ruchowej wyposażoną w profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny,
 • pracownię gospodarstwa domowego,
 • pracownię zajęć technicznych,
 • pracownię muzyczną,
 • świetlicę szkolną,
 • stołówkę,
 • gabinet terapii logopedycznej,
 • gabinet pielęgniarski,
 • gabinet pedagogiczno- psychologiczny,

Zapewniamy:

 • obiady w stołówce szkolnej
 • opiekę pielęgniarską
 • pomoc pedagogiczno-psychologiczną
 • terapię logopedyczną, hipoterapię, arteterapię, socjoterapię, psychoadiolingwistyczną stymulację (metodą Tomatisa), Ośrodek Karier,
 • rehabilitację ruchową
 • uczestnictwo w konkursach i imprezach artystycznych i sportowych (Olimpiady Specjalne, Sprawni Razem)
 • opiekę pedagogiczną podczas wyjazdów na wycieczki i turnusy rehabilitacyjne
 • wyjścia do teatru, kina, muzeów
 • wspaniałą zabawę podczas imprez szkolnych
 • ciekawe formy zabaw i zajęć sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi Twojego dziecka
 • uczniowie są uprawnieni do bezpłatnych dojazdów do i ze szkoły

Kadra pedagogiczna:

posiada pełne kwalifikacje do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi stosuje skuteczne metody nauczania wypracowane na podstawie długoletniej praktyki:

 • metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne
 • metodę terapii zabawowej
 • metodę dobrego startu M. Bogdanowicz
 • metoda żywiołu
 • "Poranny krąg" - stymulacja polisensoryczna według pór roku
 • "Dotyk i komunikacja" - program aktywności M.C.Knillów
 • program rozwijający percepcję wzrokową M. Frostig i D.Horne
 • metodę kinezjologii edukacyjnej P.Dennisona
 • metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej - Bliss, Piktogramy, Makaton
 • metody stosowane w terapii dzieci z autyzmem
 • trening zastępowania agresji Arnolda Goldsteina
 • metoda Felicji Affolter programowania ruchu
 • trening umiejętności życiowych wg WHO
   
© ALLROUNDER