Dyrekcja

Dnia 1 września 2003 roku Zarząd Powiatu Ostrowskiego powierzył Pani mgr Beacie Serbakowskiej stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Ostrowie Wielkopolskim.

Dyrektor mgr Beata Serbakowska

W kierowaniu placówką efektywnie wspiera Panią Dyrektor pani Wicedyrektor mgr Aleksandra Troszczyńska

Wicedyrektor mgr Aleksandra Troszczyńska

oraz Wicedyrektor mgr Daniel Czubak.

mgr daniel czubak

Godziny przyjęć

Dyrektor mgr Beata Serbakowska

poniedziałek, czwartek 8:00 - 11:00

skargi i wnioski

poniedziałek 11:00 - 12:00

Wicedyrektor mgr Aleksandra Troszczyńska

poniedziałek, wtorek 10:30 - 17:00

środa, czwartek 8:00 - 14:00

piątek 8:00 - 15:00

Wicedyrektor mgr Daniel Czubak

poniedziałek, wtorek 8:00 - 14:00

środa, czwartek 10:30 - 17:00

piątek 8:00 - 15:00

   
© ALLROUNDER