Dzień porad

BEZPŁATNY
DZIEŃ PORAD
psychologicznych, pedagogicznych,
logopedycznych i rehabilitacyjnych

7 marca 2015 r.
w godz. od 9.00 do 12.00

Zapraszamy wszystkich do skorzystania ze spotkań ze specjalistami.
Jeżeli rozwój Twojego dziecka niepokoi Ciebie umów się na indywidualną poradę

- logopedyczną,
- psychologiczną,
- rehabilitacyjną,
lub
- pedagogiczną:
w zakresie dysleksji,
w zakresie trudności w matematyce,
w zakresie stosowania metody kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona,
w zakresie integracji sensorycznej
w zakresie wspomagania rozwoju dziecka z ADHD, ADD,
w zakresie wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem,
w zakresie wspomagania rozwoju dzieci niesłyszących,
w zakresie wspomagania rozwoju dzieci niewidzących.

Zgłoszenia pod numerem 62 735 57 54 przyjmowane
będą w okresie od 2 lutego do 3 marca 2015r.
w godz. od 8.30 do 13.00.

www.zssostrow.pl


KONFERENCJA
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA

„Najważniejszy w każdym działaniu jest początek"

Konferencja odbędzie się w dniu 07.03.2015 w godz. 13.00 – 16.30 w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim i jest skierowana do rodziców dzieci u których występują różne zaburzenia rozwojowe, rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz dla zainteresowanych osób.

Program konferencji:

• Powitanie zebranych gości i prelegentów: mgr M. Gabryś, mgr K. Jokiel

• 13.15 – 13.45 – Razem można zdziałać dużo więcej
- Klub Rodziców JiM AUTYZM HELP - Ania Smaga mama Nikolki i Zuzi,
- Ostrowskie Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem
Downa "Uśmiech" - Małgorzata Hadaś mama Jędrka

• 13.45 – 14.30 System SENSOR - system ułatwiający komunikację osoby
niepełnosprawnej z otoczeniem - mgr inż. Roman Biadała, twórca systemu

14.30 - 14.45 Przerwa kawowa

• 14.45– 15.30 Tworzenie indywidualnego systemu komunikacji -
mgr Roman Wojtyczka, wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim, oligofrenopedagog, logopeda

• 15.30 – 16.30 - Jestem chłopcem, jestem dziewczynką, czyli o seksualności dziecka - mgr Dominika Szymańska - psycholog, seksuolog, doktorantka

• 16.30 zakończenie konferencji

   
© ALLROUNDER